Miljø


Norengros er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Bakgrunnen for å miljøsertifisere Norengros er å sette ekstra fokus på miljø, og for at alle som er ansatt i Norengros skal være miljø­bevisste. Som et ledd i denne sertifiseringen er det,­ i tillegg til fokus på energibruk og kilde­sortering, viktig å velge riktige produkter.

Vi oppforder deg som kunde til å tenke over hvordan du kan være med på å minke miljøbelastningen i forbindelse med dine innkjøp. Husk at alle vareleveringer fra dine leverandører belaster miljøet. Derfor bør du samle kjøpene på så få leverandører som mulig, og tenke på hvor ofte det er ­nødvendig å bestille varer.

Hver brukte liter drivstvoff forårsaker ca. 2,3 kilo CO2, og det er vårt felles ansvar å forsøke å redusere dette mest mulig. Ifølge verdens klimapanel er CO2 den ­viktigste årsaken til global oppvarming.

Flere av våre medlemmer er i tillegg ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

I vår produktkatalog vil du finne at alle miljøriktige produkter er spesielt merket.

 

Norengros er sertifisert som Miljøfyrtårn­bedrift. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljø­sertifisering som hjelper private og ­offentlige ­virksomheter til å drive ­lønnsomt og miljøvennlig. Bedrifter og ­virksom­heter som går gjennom en miljø­analyse og deretter ­oppfyller ­definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og                             anbefales av Miljøverndepartementet.

Norengros er medlem i Grønt Punkt. ­Merket ­forteller at produsenten er tilknyttet en ­ordning for resirkulering av emballasje. For norske ­produkter betyr Grønt Punkt-merket at ­produsenten eller importøren har betalt ­emballasjevederlag. Det er Grønt Punkt Norge (tidligere ­Materialretur AS) som ­administrerer ordningen. Norengros betaler vederlag for all emballasje vi                        er vederlagspliktig for.

Norengros er medlem i El-retur. Vi tar i mot kasserte EE-produkter (ikke hvitevarer) gratis.